Εναρκτήρια εκδήλωση

Έργο Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.

Δευτέρα 04 Απριλίου 2022 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

  • Συνεδριακό Κέντρο πολυχώρου “Αγορά Αργύρη”
    Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα