Συχνές ερωτήσεις

Πώς υποβάλλω την αίτησή μου;

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την αίτηση τηλεφωνικά στο 2611 100425

Το αίτημά σας θα αποσταλεί και σύντομα θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για την αποστολή του στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε.

Ενδιαφέρομαι να λάβω την υπηρεσία, αλλά είμαι 58 χρονών. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

Όχι το πρόγραμμα αφορά ωφελούμενους με ηλικία 65 χρονών και πάνω

Θα ήθελα να μάθω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την απόδειξη των στοιχείων που δηλώνω στο Έντυπο αυτό, θα υποβάλλω τα εξής αποδεικτικά έγγραφα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας. Στη γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται πότε ξεκίνησε η ασθένεια, η εξέλιξή της, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί το άτομο και συννοσηρότητες από άλλες ασθένειες.
  4. Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας του ατόμου που φροντίζει των αιτούντα.
  5. Σε περίπτωση αναπηρίας, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το οποίο θα προσδιορίζεται η αναπηρία και το ποσοστό της. Με τη προσκόμιση του ΚΕΠΑ δεν χρειάζεται η ιατρική γνωμάτευση.
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους. Προσκόμιση ενός λογαριασμού από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση) από την μόνιμη κατοικία του αιτούντα.